Головна  →  Новини  →  5 лютого 2021

КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МОЛОДІЖНИМИ ТА ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА З БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2022 РОЦІ

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194)

 ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІТРАЦІЇ) ОГОЛОШУЄ МІСЬКИЙ КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МОЛОДІЖНИМИ ТА ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА З БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА У 2022 РОЦІ (далі - Конкурс)

І. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями:

 1. Підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді.

Види діяльності:

проведення  акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів щодо підтримки  ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення. 

2. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти.

Види діяльності:

проведення семінарів, тренінгів, лекцій, круглих столів, форумів, акцій та інших заходів з питань розвитку неформальної освіти, організація навчання молоді поза системою освіти в освітніх закладах міста Києва, профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової  поведінки молоді, формування дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища.

3. Популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров’я серед молоді.

Види діяльності:

організаційні, інформаційні, науково-практичні та навчальні заходи  щодо підвищення рівня здоров'я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я молоді, а саме: проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів  та інших заходів.

4. Національно – патріотичне виховання молоді.

Види діяльності:

акції, вишколи, наметові табори, походи, збори-походи, військово-спортивні ігри, змагання) щодо: підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони; навчання з першої медичної допомоги та військово-тактичної медицини; популяризації української культури, мови і народних традицій; залучення молоді до суспільно значущої діяльності, проведення заходів щодо активізації туристично-екскурсійної, краєзнавчої діяльності з вивчення духовно-історичної спадщини України та міста Києва;  відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, відновлення та виховання історичної пам’яті; формування поваги, гідності, пошани до героїчних вчинків українського народу, з максимальним залученням учасників АТО, учасників Революції Гідності, Помаранчевої революції, Революції на граніті.

Проєкти, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році мають реалізовуватися виключно на території м. Києва.

ІІ. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєкту, становить 85% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проєкту та не може перевищувати 100 тис. грн.

ІІІ. Вимоги до Конкурсної пропозиції.

1. Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські організації, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення Конкурсу, за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проєкту може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2. Конкурсні пропозиції подаються в електронному вигляді на електронну адресу molodizhka@ukr.net. Конкурсна пропозиція має бути сформована в один єдиний документ формату PDF, який включає перелік документів зазначених у пункті 3 розділу ІІІ цього оголошення. Усі сторінки повинні бути завірені керівником інституту громадянського суспільства та скріплені печаткою (у разі наявності).

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

3. Для участі у Конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути складеною українською мовою і містити:

1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена Департаментом молоді та спорту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріплену печаткою (у разі наявності) (оригінал і п’ять копій) (ФОРМА 1);

2) опис проєкту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проєкту, за формою, що затверджена Департаментом молоді та спорту (оригінал і п’ять копій (ФОРМА 2);

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проєкту);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (оригінал і п’ять копій).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.       

Всі документи, що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо її копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою.

Проєкт та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 453/28583.

ІV. Терміни подання документів. Час та адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція.  

Конкурсна пропозиція приймається щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 10.00 - 17.00 (у п’ятницю до 16.00) з дня опублікування оголошення до 16 квітня 2021 року за адресою: м. Київ, б-р Шевченка, 3, контактний телефон: (044) 235 32 00 та на електронну пошту відділу молодіжної політики molodizhka@ukr.net.

Рішення щодо визначення переможців Конкурсу та обсяги бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проєкту   буде прийнято протягом 15 робочих днів після затвердження бюджету м. Києва на 2022 рік.

Наказ Департаменту молоді та спорту від 03.02.2021 № Н-49 «Про організацію та проведення Міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва у 2022 році».

Перейти до спискуВерсiя для друку

Телефон для звернення громадян

   (044) 279-12-40

Електронна адреса

sports@kyivcity.gov.ua

Звернення приймаються щопонеділка

з 11:00 до 12:00